RUS KÜLTÜR MERKEZİ

RUS KÜLTÜR MERKEZİ
ORG. DAN. ÖZEL EĞT. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.


Hakkımızda

Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 735 072 1147
Sermaye: 100.000 TL.
Ticaret Sicili No.: 812948
Şirket Müdürü: Rimma Rizayeva

Hizmetler

Başvuru Numarası : 2012/63662 Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri.lş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı eihazIar ve bilgisayar çevre donanım ları dahil).Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılım ları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar.Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.Makine ve eihazIarda kullanılan elektronik elemanlar.Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler. anot ve katotlar dahil).Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan clhazIar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.Mıknatıslar. dekoratif mıknatıslarisıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil)iklimlendirme ve havalandırma cihazIarkSoğutucular ve dondurucular.Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve eihazIar (elektrikli ve ısıtma yöntemi ile çalışan çamaşır kurutuculark saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).Sıhhi tesisat. vitrifıye. Sanayi tipi pişirme. kurutma ve soğutma tesisatkPastörize ve sterilize edici makineler.Kagıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç).Plastik malzemeden mamut am balajlama ve sarma malzemeleri.Matbaa ve ciltleme malzemeleri.Basılı evraklar; basıt; yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler. tablolar, çıkartmalar, (pullar).Kirtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç).Büro makinelerinin bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende. toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil). Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri. Boru hattı ile taşıma hizmetleri. Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri. Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılması, dağıtımına ilişkin hizmetler ( global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil ). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.

Patent

İletişim

+90 543 303 79 88

Osmanlı Sok. No:11, kat 1 / 34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

RUS KÜLTÜR MERKEZİ
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul, Osmanlı Sok. No:11, kat 1
+90 (541) 441 16 11
11:00-18:00